โปรโมชั่น New Gen

โปรโมชั่น New Gen หนุ่ม-สาว อายุไม่เกิน 25 ปี รับส่วดลดอาหาร 25% และเครื่องดื่ม 50%

เมื่อมาใช้บริการก่อนเที่ยงคืน วันอาิทตย์ - พฤหัสบดี

สามารถใช้ได้ 4 สาขา ได้แก่

1. ตะวันแดง มหาซน ณ โคราช

2. ตะวันแดง มหาซน ณ บุรีรัมย์

3. ตะวันแดง มหาซน เชียงราย

4. ตะวันแดง มหาซน ณ พิษณุโลก

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขา**