คอนเสิร์ต "น้าหมู" พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอนเสิร์ต "น้าหมู" พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

บัตรราคา 400 บาท / 4 ท่าน

 

สำรองบัตร

ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น โทร.081-260-0760