โปรโมชั่นวันเกิด

โปรโมชั่นดีๆ สำหรับวันพิเศษของคุณ

1. รับส่วนลดค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 25% 

(ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

2. เค้กวุ้นฟรี 1 ก้อน

3. รูปถ่ายพร้อมกรอบ

4. ขอที่ระลึกจากทางร้าน

 

พิเศษ!! ตลอดเดือนเกิดรับส่วนลดอาหาร และเครื่องดื่ม 20% 

(ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

 

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตะวันแดง มหาซน ทั้ง 8 สาขา**