มาก่อน 4 ทุ่ม ลดทันที 25%

เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่ตะวันแดง มหาซน (ยกเว้น ตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี)

ในวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 19.00 - 22.00 น. รับส่วนลดทันทีค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม 25%  (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

 

**โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่มีคอนเสิร์ต และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

 

 

หมายเหตุ : ตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราชธานี ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้