โปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1

โปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1 ทุกเมนูทั้งร้านอาหารและเครื่องดื่ม (มูลค่าไม่เกิน 150 บาท) ทุกวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัส ก่อนเวลา 22.00 น.

**สาขาที่ร่วมรายการ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ตะวันแดง มหาซน เชียงใหม่    โทร. 083-204-7881

ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น โทร. 081-260-0760

ตะวันแดง มหาซน ณ อุบลราขธานี โทร. 081-999-5030