อาหารประจำตระกูล

ตะวันแดงมหาซน

อาหารประจำตระกูล

ตะวันแดงมหาซน

อาหารประจำตระกูล

ตะวันแดงมหาซน

เมนู

อาหารไทย & อาหารจีน / ตะวันแดง มหาซน

ออเดิร์ฟมหาซน


ออเดิร์ฟมหาซน เรียงรายด้วยไส้กรอกทอด

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบกรอบ แหนมซี่โครงทอด

และเอ็นไก่ทอด