เลื่อนคอนเสิร์ต คาราบาว (เต็มวง)

เลื่อนคอนเสิร์ต คาราบาว (เต็มวง)

ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ต "คาราบาว" (เต็มวง)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19