คอนเสิร์ต "เบิ้ล" ปทุมราช  ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น

คอนเสิร์ต "เบิ้ล" ปทุมราช ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น

บัตรราคา 600 บาท / 4 ท่าน

 

สำรองบัตร

ตะวันแดง มหาซน ณ ขอนแก่น โทร.081-260-0760