เลื่อนคอนเสิร์ตวง T-REX

เลื่อนคอนเสิร์ตวง T-REX

ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ต วง T-REX

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19